Herbicidy

Insekcid, Rodenticid, Talpicid

           

Název přípravku

Obsah a název účinné látky

Formulace

Použití v plodinách

Agro - Ethofumesat 500 g ethofumesát suspenzní koncentrát (SC) cukrovka, krmná řepa, řepa salátová
Agro - Metamitron 700 g metamitron suspenzní koncentrát (SC) cukrovka, krmná řepa, řepa salátová
Beetup Compact SC 80 g desmedifam
80 g fenmedifam
suspenzní koncentrát (SC) cukrovka, krmná řepa
Beetup Trio SC 60 g desmedifam
60 g ethofumesát
60 g fenmedifam
suspenzní koncentrát (SC) cukrovka, krmná řepa
Beta -Team 25 g desmedifam
150 g ethofumesát
75 g fenmedifam
suspenzní emulze (SE) cukrovka, krmná řepa
Betasana SC 160 g fenmedifam suspenzní koncentrát (SC) cukrovka, špenát, řepa salátová, jahodník
Betasana Trio SC 15 g desmedifam
115 g ethofumesát
75 g fenmedifam
suspenzní koncentrát (SC) cukrovka
Bettix 70 WG 700 g metamitron ve vodě dispergovatelné granule (WG) cukrovka, krmná řepa
Bettix 700 SC 700 g metamitron suspenzní koncentrát (SC) cukrovka
Careca 500 g propyzamid suspenzní koncentrát (SC) čekanka, kořeny čekanky, cukrovka semenné porosty, endivie širokolistá, salát hlávkový, jabloň, hrušeň, slivoň, okrasné dřeviny - stromy a keře, řepka olejka ozimá, řepka olejka krmná - semenné porosty, kapusta semenné porosty, tuřín semenné porosty, jetel luční semenné porosty, jetel plazivý semenné porosty, reveň rebarbora
Citation 700 g metribuzin ve vodě dispergovatelné granule (WG) brambor
Colzamid 450 g napropamid suspenzní koncentrát (SC) paprika, rajče výsadby, řepka olejka ozimá, tabák virginský sazenice, zelenina brukvovitá výsadby, zelí zelené výsadby
Corzal 160 160 g fenmedifam suspenzní koncentrát (SC) cukrovka, špenát, řepa salátová, jahodník
Delfin 500 g diflufenikan suspenzní koncentrát (SC) pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito, tritikale, pšenice špalda, ječmen jarní
Destor 160 g desmedifam suspenzní emulze (SE) cukrovka, krmná řepa, řepa salátová
Devrinol 45 F 450 g napropamid suspenzní koncentrát (SC) paprika, rajče výsadby, řepka olejka ozimá, tabák virginský sazenice, zelenina brukvovitá výsadby, zelí zelené výsadby
Ethofol X 500 g ethofumesát suspenzní koncentrát (SC) cukrovka, krmná řepa, řepa salátová červená
Fenifan 160 g fenmedifam suspenzní koncentrát (SC) cukrovka, špenát, řepa salátová, jahodník
Fluxyr 200 EC 200 g fluroxypyr emulgovatelný koncentrát (EC) pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito, tritikale, pšenice tvrdá, pšenice jarní, ječmen jarní, oves jarní, kukuřice pro krmné účely, louky a pastviny
Kinara 500 g diflufenikan suspenzní koncentrát (SC) pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito, tritikale, pšenice špalda, ječmen jarní
Mertil 200 g diflufenikan
400 g flufenacet
suspenzní koncentrát (SC) pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito ozimé
Mission 200 g dikvát rozpustný koncentrát (SL) brambor, řepka olejka, hrách na zrno, bob ke krmným účelům, ječmen, oves, len setý (olejný), jetel luční semenné porosty, jetel plazivý semenné porosty
Mitra 700 g metamitron suspenzní koncentrát (SC) cukrovka, krmná řepa, řepa salátová
Oblix 500 SC 500 g ethofumesát suspenzní koncentrát (SC) cukrovka, krmná řepa, řepa salátová červená
Reliance 200 g diflufenikan
400 g flufenacet
suspenzní koncentrát (SC) pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito ozimé
Sempra 500 g diflufenikan suspenzní koncentrát (SC) pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito, tritikale, pšenice špalda, ječmen jarní
Synbetan D 160 SE 160 g desmedifam suspenzní emulze (SE) cukrovka, krmná řepa, řepa salátová
Synbetan P 160 g fenmedifam suspenzní koncentrát (SC) cukrovka, špenát, řepa salátová, jahodník
Synbetan P Forte New 100 g ethofumesát
80 g fenmedifam
emulgovatelný koncentrát (EC) cukrovka
Target SC 700 g metamitron suspenzní koncentrát (SC) cukrovka, krmná řepa, řepa salátová
Troy 480 480 g bentazon rozpustný koncentrát (SL) bob, brambor, fazol, hrách, len
Tuberon 700 g metribuzin ve vodě dispergovatelné granule (WG) brambor
Vivendi 200 200 g klopyralid rozpustný koncentrát (SL) pšenice ozimá, pšenice jarní, ječmen ozimý, ječmen jarní, řepka olejka ozimá, řepka olejka jarní, cukrovka, řepa krmná, řepa salátová, mangold, tuřín, vodnice, louky a pastviny, okrasné rostliny
Wizard EC 100 g ethofumesát
80 g fenmedifam
emulgovatelný koncentrát (EC) cukrovka

Fungicidy

Insekcidy, Rodenticidy, Talpicidy

           

Název přípravku

Obsah a název účinné látky

Formulace

Použití v plodinách

Manzate 75 WG 750 g mankozeb ve vodě dispergovatelné granule (WG) brambor, jabloň
Mastana SC 500g mankozeb suspenzní koncentrát (SC) brambor, pšenice, jabloň, hrušeň, cibule, chřest, okrasné rostliny cibuloviny, chryzantéma ve sklenících, okrasné rostliny
Nautile DG 50 g cymoxanil
680 g mankozeb
dispergovatelné granule (DG) brambor, rajče, réva
Nautile WP 45 g cymoxanil
650 g mankozeb
smáčitelný prášek (WP) brambor
Penncozeb 75 DG 750 g mankozeb dispergovatelné granule (DG) brambor, jabloň
Sacron WG 450 g cymoxanil ve vodě dispergovatelné granule (WG) brambor

Insekcidy, Rodenticidy, Talpicidy

           

Název přípravku

Obsah a název účinné látky

Formulace

Použití v plodinách

Quickphos Pellets 56 GE 563,4 g fosfid hlinitý přípravek uvolňující plyn (GE) lesní porosty , zahrady, ovocné sady, lesní školky, letiště, náspy, hráze, sportovní areály, uskladněné komodity (obiloviny a hrách v pytlích na paletách), uskladněné komodity (obiloviny a hrách volně na hromadách nebo v silech)
Quickphos Tablets 56 GE 563,4 g fosfid hlinitý přípravek uvolňující plyn (GE) lesní porosty , zahrady, ovocné sady, lesní školky, letiště, náspy, hráze, sportovní areály, uskladněné komodity (obiloviny a hrách v pytlích na paletách), uskladněné komodity (obiloviny a hrách volně na hromadách nebo v silech)